• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Nasz Powiat/Projekty/Projekty dofinansowane ze środków UE/Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na (..)

Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Logotypy programu operacyjnego EFRR

Projekt obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku maszyny wyciągowej w Lędzinach z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu, budową miejsc parkingowych i altany.

Projektowana inwestycja ma nadać funkcje użytkowe zdegradowanemu budynkowi poprzemysłowemu z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych mieszczące:
Centrum Dziennego Pobytu wraz z Klubem Seniora oraz mieszkania wspomagane
i chronione.

Koszt całkowity projektu: 8 680 511,73 PLN

Koszty kwalifikowane: 7 314 765,15 PLN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 6 203 566,68 PLN

Budżet Państwa: 731 476,52 PLN

Koszty niekwalifikowane: 1 365 746,58 PLN

do góry