• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Nasz Powiat/Projekty/Projekty dofinansowane ze środków UE/Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu (..)

Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Logotypy programu operacyjnego EFS

Powiat Bieruńsko-Lędziński przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pn. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego” współfinansowanego przezUnię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT).

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 551 538,58 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016 r. - 28.02.2019 r.

do góry