• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Kontakt

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bieruniu

 • adres: ul. św. Kingi 1; 43-155 Bieruń
 • telefon: +48 32 226 91 00
 • Faks: +48 32 226 90 00
 • adres skrytki PeUP: /Powiatbl/skrytka
 • adres skrytki ePUAP: /Powiatbl/SkrytkaESP
 • adres do e-Doręczeń: AE:PL-15350-95311-JTGCE-19

Starosta lub Wicestarosta przyjmuje w ramach skarg i wniosków w każdą środę w godz. od 15.30 do 16.30 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr, +48 32 226 91 04

Starosta Bieruńsko-Lędziński informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną wyłącznie na adres 

Filia Wydziału Komunikacji

Godziny urzędowania:

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00
 • Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny urzędowania kasy:

 • Poniedziałek: 7:30 - 16:30
 • Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:00
 • Piątek: 7:30 - 13:30

Informacja o płatnościach

Dane do faktury:
Powiat Bieruńsko-Lędziński
ul. św. Kingi 1
43-155 Bieruń
NIP 6462887644

Interesanci mogą dokonywać wpłat należności z tytułu:

 • opłaty komunikacyjne, opłaty egzaminacyjne, opłaty za karty wędkarskie, za dzienniki i tablice budowlane, opłaty za najem lokali stanowiących własność powiatu
  rachunek bieżący budżetu powiatu nr 07 1020 2313 0000 3302 1067 0976
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, opłaty za najem lokali stanowiących własność Skarbu Państwa
  rachunek nr 16 1020 2313 0000 3202 1067 1057
 • kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym
  rachunek nr 24 1020 2313 0000 3102 1067 1156
 • wadium oraz gwarancja należytego zabezpieczenia umów
  rachunek nr 25 1020 2313 0000 3302 1067 1040
 • opłaty skarbowe należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bieruniu w ING Bank Śląski S.A. (nr rachunku bankowego 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563), uiścić ją w kasie Urzędu Miasta Bierunia lub w drodze inkasa w kasie Starostwa Powiatowego w Bieruniu. Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobie, jeżeli wskutek jej wniosku dokonuje się czynności urzędowej. Opłata skarbowa ma więc charakter osobisty i winna być dokonana przez osobę obciążoną.
do góry