• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Nasz Powiat/Projekty/Projekty dofinansowane ze środków UE/Budowa ronda na ul. Lędzińskiej w Bieruniu w km 0+790 w (..)

Budowa ronda na ul. Lędzińskiej w Bieruniu w km 0+790 w celu usprawnienia komunikacyjnego

Logotypy programu operacyjnego

 

Głównym celem projektu pn.: Budowa ronda na ul. Lędzińskiej w Bieruniu w km 0+790 w celu usprawnienia komunikacyjnego jest modernizacja układu komunikacyjnego powiatu dla dogodnego transportu i komunikacji. Projekt ma także służyć zwiększeniu bezpieczeństwa na drodze oraz polepszeniu komfortu jazdy. Dzięki realizacji zadania poprawią się parametry techniczne przebudowanego skrzyżowania, stanie się ono bardziej funkcjonalne i bezpieczne dla użytkowników.

Przedmiotem projektu jest budowa ronda na ul. Lędzińskiej w Bieruniu w km 0+790 w celu usprawnienia komunikacyjnego, w ramach której wykonane zostaną następujące roboty budowlane:

 • budowa i rozbudowa jezdni,
 • budowa i przebudowa chodnika,
 • budowa i przebudowa zjazdów zlokalizowanych w pasie drogowym,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa oświetlenia,
 • budowa, przebudowa likwidacja rowów.

Projekt realizowany jest dla osi priorytetowej: VI. Transport dla działania: 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Koszt całkowity projektu: 2 320 573,47 zł
Wartość dofinansowania: 2 204 544,80 zł

do góry