• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00

Historia

Powstanie Powiatu

Pod koniec XIII wieku, na obszarze historycznej ziemi pszczyńskiej istniały trzy gródki - kasztelanie w Bieruniu, Mikołowie i Pszczynie. Kasztelanem bieruńskiego gródka był prawdopodobnie odnotowany w 1290 roku comes Urbanus. Na przestrzeni wieków, dzięki położeniu geograficznemu, sprzyjającym okolicznościom politycznym i gospodarczym, Pszczyna urosła do rangi stolicy księstwa, a potem powiatu. Z wieku na wiek rosło znaczenie miasta Mikołowa, które również osiągnęło podobny status.
Historyczna szansa dla gmin tworzących obecnie powiat bieruńsko-lędziński pojawiła się wraz z intensywnym rozwojem przemysłu. Dzięki wysiłkom samorządowców szansy tej nie zaprzepaszczono, zakładając w tej części Śląska podwaliny pod centrum z dużymi perspektywami rozwojowymi.

W 1954 roku z dawnej ziemi pszczyńskiej utworzono powiaty: pszczyński o charakterze rolniczym i tyski - przemysłowy. Dwadzieścia lat później reforma administracyjna zlikwidowała powiaty. Powstało województwo katowickie, którego największym i obszarowo najrozleglejszym miastem zostały Tychy. Bieruń, Bojszowy i Lędziny stały się częścią tego organizmu administracyjnego, zaś Imielin i Chełm Śląski zostały wchłonięte przez Mysłowice.

Od 1990, kiedy weszła w życie ustawa o samorządzie gminnym Bieruń, Bojszowy i Lędziny po raz kolejny podjęły działania dla odrodzenia własnych wspólnot samorządowych i odłączenia się od Tychów, co stało się rok później.

W kolejnych latach samorządowcy tych miejscowości rozpoczęli pierwsze zabiegi nad utworzeniem powiatu bieruńskiego. Tymczasem w 1995 Imielin odzyskał prawa miejskie. Reaktywowano również samodzielną gminę Chełm Śląski.

Wtedy to samorządowcy Bierunia, Lędzin, Imielina, Bojszów, Chełmu Śląskiego już razem podjęli działania nad utworzeniem swojego powiatu. I gdy w 1998 roku Sejm uchwalił ustawę o samorządzie powiatowym i wojewódzkim, powstały nowe jednostki samorządowe szczebla powiatowego: powiat pszczyński, mikołowski, miasto Tychy, miasto Mysłowice i wreszcie powiat tyski z siedzibą w Tychach. 2 kwietnia 1999 roku za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji siedzibę powiatu przeniesiono do Bierunia. Na tym jednak działania samorządowców się nie skończyły. W 2001 roku w kancelarii Prezesa Rady Ministrów złożono wniosek o zmianę nazwy powiatu z tyskiego na bieruńsko-lędziński i jeszcze w tym samym roku zostało wydane rozporządzenie wieńczące wysiłki samorządowców. Od stycznia 2002 roku powiat funkcjonuje pod nazwą bieruńsko-lędziński.

Wraz z rozwojem przedsiębiorczości poszerza się oferta usług finansowych, czego dowodem jest wzrastająca liczba banków i firm ubezpieczeniowych. Wyrazem postępującego procesu restrukturyzacji gospodarki jest systematyczny wzrost sektora prywatnego. W roku 2000 w powiecie zarejestrowanych było 3.649 podmiotów gospodarczych, w roku 2002 - 3.970.


Dodatkowe informacje
"Terytorium powiatu bieruńsko-lędzińskiego w historycznych podziałach administracyjnych na Śląsku" - Romuald Kubiciel

do góry