• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Nasz Powiat/Honorowi Obywatele Powiatu

Honorowi Obywatele Powiatu

Na sesji Rady Powiatu 20 kwietnia 2006 roku podjęta została uchwała o ustanowieniu tytułu: Honorowy Obywatel Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Tytuł Honorowy Obywatel Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i najwyższego uznania dla osoby, która nie jest mieszkańcem powiatu, lecz która poprzez swoją działalność w wyróżniający sposób zasłużyła się dla powiatu, jego rozwoju, ratowania dziedzictwa kultury, popularyzacji wiedzy o powiecie i jego historii oraz przyczyniła się do promocji powiatu w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego lub nauki, kultury i sportu.

Radni Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na sesji w dniu 22 czerwca 2006 roku jednogłośnie uchwalili nadanie tytułów Honorowy Obywatel Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Nagy'emu rodem z Bierunia oraz reżyserowi, twórcy i realizatorowi filmowemu Józefowi Kłykowi - mieszkającemu w Pszczynie, lecz od lat mocno rodzinnie i twórczo związanemu z Bojszowami.

Uchwałami nr XLVI/193/10, XLVI/194/10 oraz XLVI/195/10 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 22 września 2010 roku, tytuły „Honorowy Obywatel Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego” - za szczególne, budzące powszechne uznanie i szacunek działania i osiągnięcia - zostały nadane:

 • Profesorowi Jerzemu Buzkowi - Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego,
 • Księdzu Krzysztofowi Bąkowi - Dyrektorowi Caritas Archidiecezji Katowickiej,
 • Profesorowi Julianowi Gembalskiemu - wybitnemu artyście, znawcy muzyki organowej, budowniczemu organów, kompozytorowi i pedagogowi.

Dla wyróżnienia oraz utrwalenia w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń Dostojnej Osoby i Jej zasług, Rada Powiatu nadała tytuły:

 • Profesorowi Jerzemu Buzkowi - za działalność w NSZZ „Solidarność”, dorobek i zasługi dla Polski jako byłego premiera Rządu RP, posła do Parlamentu Europejskiego, a zwłaszcza przychylność dla starań naszej lokalnej społeczności u zarania reformy samorządowej o utworzenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z siedzibą jego władz w Bieruniu oraz liczne dowody szczerego zainteresowania sprawami naszego powiatu i jego mieszkańców, podtrzymywanie serdecznych kontaktów.
 • Księdzu dr. Krzysztofowi Bąkowi - za osobiste osiągnięcia w organizowaniu i udzielaniu pomocy i opieki ludziom niepełnosprawnym oraz wieloletnią owocną współpracę i serdeczne więzi z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim.
 • Prof. Julianowi Gembalskiemu - za szczególne osiągnięcia i bogaty dorobek artystyczny, naukowy i pedagogiczny, ogromne zasługi dla kultury muzycznej, szczególnie dla popularyzacji muzyki organowej, budowy lub rekonstrukcji organów oraz współudział w kreacji Festiwalu Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim.

Uroczystość wręczenia Aktów Nadania godności Honorowego Obywatela Powiatu, wraz z wręczeniem pamiątkowych srebrnych medali, odbywała się (z uwagi na obowiązki Jerzego Buzka, wówczas przewodniczącego Parlamentu Europejskiego) w dwóch częściach: 4 i 5 listopada 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Bieruniu.

W roku jubileuszowym XV-lecia Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, uchwałami Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2013 roku, na wniosek trzech radnych powiatowych (Henryka Barcika, Bernarda Bednorza, Józefa Bergera) poparty przez Kapitułę Honorową medalu) tytuły Honorowy Obywatel Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zostały nadane: Elżbiecie Bieńkowskiej - senator RP, minister rozwoju regionalnego i Daliborowi Horákowi - burmistrzowi partnerskiego miasta Uničov w Republice Czeskiej.

Wręczenie aktów nadania tytułów i medali Honorowy Obywatel Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego nastąpiło podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w dniu 15 listopada 2013 roku.

Elżbieta BieńkowskaHonorowy Obywatel Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego Elżbieta Bieńkowska - senator RP, wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju

Pani Elżbieta Bieńkowska została uhonorowana za budzące powszechne uznanie i szacunek osiągnięcia w pracy samorządowej i działalności politycznej, szczególnie za wielki wkład w zarządzanie funduszami europejskimi i dbałość o ich pełne wykorzystanie oraz serdeczne i życzliwe zainteresowanie sprawami Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Pani Elżbieta Bieńkowska karierę zawodową związała z zarządzaniem i wdrażaniem funduszy europejskich oraz z rozwojem regionalnym. Jako dyrektor Wydziału Programowania i Funduszy Europejskich, następnie Wydziału Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego koordynowała prace zespołu przygotowującego Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Śląskiego, była kierownikiem Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020, koordynatorem i negocjatorem zespołu tworzącego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

16 listopada 2007 została zaprzysiężona na stanowisko Ministra Rozwoju Regionalnego. Podczas pierwszej kadencji (lata 2007-2011) Pani Minister Elżbieta Bieńkowska doprowadziła do pełnego wykorzystania funduszy unijnych z budżetu na lata 2004-2006 i rozdzielenia ponad 70 proc. z prawie 68 mld euro, które Polska otrzymała na lata 2007-13.

W wyborach parlamentarnych w 2011 Pani Elżbieta Bieńkowska została wybrana do Senatu jako bezpartyjna kandydatka popierana przez Platformę Obywatelską. W drugim rządzie Donalda Tuska zachowała stanowisko Ministra Rozwoju Regionalnego. Koncentruje się na pełnym wykorzystaniu środków z budżetu unijnego, na utrzymaniu pozycji Polski jako lidera w unijnej polityce spójności, na pracach nad nowym systemem wdrażania funduszy europejskich w latach 2014-2020.

Jako senator RP Elżbieta Bieńkowska - z perspektywy swych ogromnych doświadczeń rządowych, politycznych i europejskich - serdecznie i życzliwie interesowała się sprawami Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Dzieliła się życzliwymi i konstruktywnymi uwagami i spostrzeżeniami na temat problemów samorządowych i pozyskiwania środków unijnych. Uzyskana wiedza sprzyja absorbowaniu przez powiat, miasta i gminy środków finansowych z funduszy europejskich, rządowych i wojewódzkich.

Pani Elżbieta Bieńkowska z wykształcenia jest orientalistką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła również Krajową Szkołę Administracji Publicznej i studia podyplomowe MBA w Szkole Głównej Handlowej.

- Na pytanie: „skąd wzięłam się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego?”, zawsze odpowiadam - ze Śląska, za sukcesy w pracy nad jego rozwojem - mówi o sobie Honorowy Obywatel Powiatu. - Nie należę do żadnej partii. Od niemal 20 lat bliskie są mi regiony i ich rozwój. Niezbędna jest do tego zarówno pasja i wizja zmian, jak i żmudna praca, która pozwala przekuć pomysły w konkretne rezultaty. Ich osiąganie jest możliwe dzięki funduszom europejskim. Poznałam je niemal od podszewki - od tworzenia wniosków po koordynowanie prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego. Przekonałam się o ich sile modernizacyjnej, dzięki której Polska dokonuje wielkiego skoku cywilizacyjnego. Poznałam również wyzwania rozwojowe Śląska, który dzięki środkom unijnym z takim powodzeniem stawia im czoło.

Dalibora HorákaHonorowy Obywatel Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego Dalibor Horák - burmistrz Uničova w Republice Czeskiej, miasta partnerskiego dla naszego powiatu oraz miasta Lędziny.

Pana Dalibora Horáka uhonorowano za osiągnięcia w pracy samorządowej i wielki wkład w inicjatywy służące rozwojowi czesko-polskich kontaktów partnerskich, a szczególnie doprowadzenie do nawiązania kontaktów partnerskich między miastem Uničov i Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim.

Pan Dalibor Horák od 1994 roku był członkiem Rady Miasta Uničova (člen Zastupitelstva města Uničova). W latach 2002-2010 pełnił funkcję wiceburmistrza, następnie burmistrza miasta. W latach 2004-2012 był również członkiem Sejmiku Województwa Ołomunieckiego (člen Zastupitelstva Olomouckého kraje), w latach 2004-2008 także członkiem Zarządu Województwa Ołomunieckiego (člen Rady Olomouckého kraje). Na tym stanowisku reprezentował Województwo Ołomunieckie w The Assembly of European Regions, co zaowocowało nawiązaniem wielu kontaktów, między innymi również w Polsce. Wraz z Konsulem Republiki Czeskiej w Katowicach Milanem Peprníkiem i ówczesnym burmistrzem miasta Lędziny Władysławem Trzcińskim, doprowadził do nawiązania kontaktów partnerskich między miastem Uničov i miastem Lędziny. Umowa o partnerstwie między obydwoma miastami została podpisana przez obie strony 19 grudnia 2005.

Awers medalu dla Dalibora Horáka.W 2006 r. do współpracy partnerskiej nieformalnie dołączył również Powiat Bieruńsko-Lędziński. Współpraca ta została potwierdzona uroczystym podpisaniem umowy o partnerstwie między miastem Uničov i Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, co nastąpiło 19 stycznia 2012 roku w Bieruniu, w obecności Ambasadora Republiki Czeskiej w Polsce Jana Sechtera.

Na rozwój tej współpracy w istotny sposób wpływa osobista postawa i zaangażowanie Pana Dalibora Horáka, który obecnie pełni funkcję wicemarszałka Województwa Ołomunieckiego, a który już w swoich latach szkolnych uczestniczył w koloniach dla dzieci w Polsce, poznał swoich pierwszych polskich przyjaciół, posiadł znajomość języka polskiego, zainteresował się historią, kulturą i tradycjami naszego kraju.

 

do góry