• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00

Dostępny Powiat Bieruńsko-Lędziński

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, w środu flaga Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska oraz z prawej strony Flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia grantowego pn.: "Dostępny Powiat Bieruńsko-Lędziński" finansowanego w ramach Projektu pt. Dostępny samorząd - granty jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Bieruńsko-Lędziński dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej/informacyjno-komunikacyjnej, tj. osób z problemami wzroku, słuchu, poznawczymi oraz ograniczeniami w poruszaniu się.

Działania realizowane w ramach grantu pozwolą zwiększyć dostępność przestrzeni publicznej i usług publicznych na terenie Powiat Bieruńsko-Lędziński, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób o szczególnych potrzebach, zaś lokalnym instytucjom pozwolą stać się miejscem, w którym osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły funkcjonować na równi z innymi osobami.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 99.960,00 zł

Europejski Fundusz Społeczny: 84.246,28 zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 15.713,72 zł

Plakat

do góry