• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Kontakt/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

W celu ułatwienia załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Bieruniu osobom mającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, realizując jednocześnie ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się tj (Dz. U. z 2017, poz.  informujemy, iż istnieje możliwość załatwiania spraw z pomocą osoby posługującej się językiem migowym.

Zgodnie z przepisami możliwe również jest reprezentowanie osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głucho niewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Aby skorzystać z pomocy osoby posługującej się językiem migowym należy:

1. Zgłosić zamiar skorzystania z usług osoby posługującej się językiem migowym na co najmniej 3 dni robocze przed terminem planowanej wizyty w Starostwie.

2. Wskazać metodę komunikowania się oraz rodzaj lub tematykę załatwianej sprawy.


Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

1. Wypełnić wniosek o pomoc osoby posługującej się językiem migowym według ustalonego wzoru oraz:

- dostarczyć go do siedziby Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1 - Informacja, parter budynku

lub

- przesłać go faksem na nr tel. +48 32 226 90 00

lub

- przesłać go mailem na adres: migowy@powiatbl.pl
2. Zgłosić telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod
nr tel. +48 32 22 69 104 lub +48 32 22 69 100.

Kontakt z tłumaczem języka migowego dostępny jest po kliknięciu TUTAJ.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
doc 2020-10-02 Wniosek o tłumacza
ilość pobrań: 189
Wniosek o tłumacza 40KB -
do góry