• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00

Cyfrowy Powiat

Logotypy

Projekt realizowany w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: październik 2022 r. - październik 2023 r.

Wartość projektu: 98 984,25 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 98 984,25 zł)

Realizator projektu: Powiat Bieruńsko-Lędziński

Celem projektu jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych, dzięki zakupowi odpowiedniego sprzętu IT oraz oprogramowania.

do góry