• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Nasz Powiat/Projekty/Projekty realizowane ze środków budżetu państwa/Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w (..)

Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w km od 2+481,00 do 3+281,00

Tablica informacyjna o przyznanych śrądkach rządowych na przebudowę ul. Satelickiej w Imielinie

 

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej
w Imielinie w km od 2+481,00 do 3+281,00

DOFINANSOWANIE: 1.777.547.33 zł

 

Roboty w ramach przedmiotowego zadania polegały będą w szczególności na:

 • budowie ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości ok. 885 m,
 • przebudowie zjazdów indywidualnych zlokalizowanych w pasie drogowym,
 • budowie przepustów na rowach (6 szt.),
 • wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

Długość ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie jezdni wynosi ok. 800 m, natomiast jego długość po lewej stronie jezdni ok. 85 m. Ciąg pieszo-rowerowy posiada szerokość 2,50 m, wykonany zostanie z betonu asfaltowego. Ponadto zniesione zostaną bariery architektoniczne, przy przejściach dla pieszych jako ogranicznik zastosowana zostanie kostka prostokątna integracyjna. Zjazdy indywidualne w pasie drogowym wykonane zostaną z kostki betonowej i ograniczone zostaną obrzeżem betonowym. W rejonie przepustów oraz wyniesienia ciągu ponad istniejący teren, po obu stronach wykonane zostanie ogrodzenie segmentowe zabezpieczające ruch pieszy i rowerowy. Ciąg pieszo-rowerowy odwadniany będzie do istniejącego rowu przydrożnego poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Poprzez przebudowę pobocza na ciąg pieszo-rowerowy oddzielony zostanie ruch pieszych oraz rowerzystów od ruchu pojazdów mechanicznych.

do góry