• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Nasz Powiat/Projekty/Projekty realizowane ze środków budżetu państwa/Przebudowa drogi powiatowej 5912S, ul. Wygody w Lędzinach (..)

Przebudowa drogi powiatowej 5912S, ul. Wygody w Lędzinach - etap II

Tablica informacyjna

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

Przebudowa drogi powiatowej 5912S,

ul. Wygody w Lędzinach - etap II

DOFINANSOWANIE: 6.057.150,30 zł

 

 

Roboty w ramach przedmiotowego zadania polegały będą w szczególności na:

 • rozebraniu istniejącej nawierzchni jezdni,
 • korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne poszczególnych elementów wraz z odwozem materiału,
 • wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni KR4 (115 KN),
 • budowie ścieżki rowerowej,
 • wykonaniu nawierzchni jezdni oraz zjazdów indywidualnych zlokalizowanych w pasie drogowym,
 • wykonaniu odwodnienia,
 • wykonaniu pobocza,
 • zabezpieczeniu sieci uzbrojenia terenu,
 • wykonaniu zieleńców,
 • wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

Długość odcinka objętego wnioskiem wynosi ok. 1 605 m.

Na całej długości odcinka objętego zadaniem wykonana zostanie nowa podbudowa oraz nawierzchnia jezdni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA (szer. 6,00 m). Konstrukcja nawierzchni jezdni dostosowana zostanie do potrzeb ruchu kategorii KR4 (115 KN).  

Po lewej stronie drogi przebudowane zostanie pobocze na ścieżkę rowerową dwukierunkową (szerokość 2 m) natomiast po stronie prawej wykonane zostanie pobocze o szerokości 1,00 m umocnione kruszywem. Nawierzchnia ścieżki rowerowej wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej.

Ponadto wykonane zostaną zjazdy indywidualne zlokalizowane w pasie drogowym. Odwodnienie jezdni drogi oraz ścieżki rowerowej odbywać się będzie poprzez rowy odwadniające oraz wpusty uliczne (krawężnikowe z osadnikiem). Wykonany zostanie również przepust betonowy pod koroną drogi. Skarpy zabezpieczone zostaną płytami ażurowymi a kolidująca infrastruktura podziemna zabezpieczona zostanie rurami ochronnymi. Wzdłuż ścieżki rowerowej ustawione zostaną poręcze ochronne - bariery U-12a, zabezpieczające ruch rowerowy.

 

do góry