• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Dla osób z Niepełnosprawnościami/Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik jest sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Powoływany i odwoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych piastuje pan Łukasz Krasoń.

Więcej informacji:

https://niepelnosprawni.gov.pl/

do góry