• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Dla osób z Niepełnosprawnościami/INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W (..)

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W BIERUNIU W TEKŚCIE ŁATWYM DO CZYTANIA I ZROZUMIENIA (ETR)

Starostwo Powiatowe w Bieruniu znajduje się przy ulicy świętej Kingi 1 w Bieruniu.

 aa

Urząd wykonuje zadania w zakresie budownictwa, geodezji, edukacji, czy komunikacji.

Na jego czele stoi Starosta

a

wraz z zarządem powiatu, którym podlegają naczelnicy oraz  kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy.

W siedzibie Starostwa można między innymi uzyskać:

- pozwolenie na budowę i rozbiórkę,

- zezwolenie na realizację inwestycji drogowych,

zgłosić:

- roboty budowlane nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę,

- rejestrację samochodu.

Odebrać:

-dowód rejestracyjny pojazdu, oraz  prawo jazdy.

Wymienić tablice rejestracyjne,

W Starostwie zgłasza się również informację o zmianie właściciela gruntu oraz uzyskuje wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

Przed budynkiem Starostwa  wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z  niepełnosprawnościami.

a

W budynku znajduje się winda, którą można dostać się na wszystkie kondygnacje budynku, przeznaczona jest między innymi dla osób na wózkach lub mających problemy z  poruszaniem się.

Przy drzwiach do pokoi gdzie pracują urzędnicy znajdują się tabliczki informacyjne oraz tabliczki z  kodem QR  z  nazwą Wydziału.

Na parterze znajduje się Kancelaria Ogólna, w której można uzyskać informacje o sposobie załatwienia swojej sprawy.

W Kancelarii Ogólnej zainstalowano pętlę indukcyjną. Jest to urządzenie, które pomaga lepiej słyszeć osobom, które mają aparaty słuchowe. Osoby niedosłyszące mają również możliwość bezpłatnego skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

a

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym poziomie budynku.

Przed wizytą w Starostwie warto najpierw wejść na stronę internetową www.powiatbl.pl i  w  zakładce: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ, sprawdzić jakie dokumenty będą potrzebne do jej załatwienia.

Warto też wcześniej zadzwonić do urzędu, na  numery telefonów: 32 22 69 100 lub 32 22 69 104 w  celu umówienia się na konkretny termin.

Swoje dokumenty można przesłać tradycyjnie pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Bieruniu ulica świętej Kingi 1, 43-155 Bieruń lub elektronicznie poprzez platformę ePUPAP.

Możliwe jest także napisanie wiadomości i wysłanie na adres mailowy: .

Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w starostwie, podać tematykę załatwianej sprawy oraz wybraną przez siebie metodę komunikowania się, tj.:

 • system językowo migowy (SJM),
 • polski język migowy (PJM),

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

do góry