Portal Godety - Pliki do modyfikacji

1 Września 2021

W związku z §35.1 Rozporządzenia MR w sprawie standardów technicznych (...) Dz. U. 1429 z 2020 r (z późn. zmianami), dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów (....) przekazuje się do organu łącznie z plikami danych służącymi do aktualizacji odpowiednich baz danych. §35.5 w.w. rozporządzenia jednoznacznie definiuje, że pliki należy dostarczyć odpowiednio podpisane i podzielone na bazy ( np. G-GO.6640.1000.2021_GESUT).

Aby prawidłowo wykonać pliki do modyfikacji należy zamówić pliki do modyfikacji w Portalu Geodety za pomocą ikony [MOD]:

screen z portalu geodety

W następnym oknie należy dodać zamówienie za pomocą ikony + , określić jakie bazy będą modyfikowane, określić zakres dokonywanych zmian oraz wpisać jaki format pliku ma zostać przygotowany (KCD lub GML ).

screen z portalu geodety

W powyższym narzędziu zamawiamy bazy: BDOT, GESUT oraz dla formatu KCD można zamówić budynki. 

Obszar zamawianego pliku należy zawęzić tylko do wykonywanych zmian, aby niepotrzebnie nie blokować wydania obiektów innemu Wykonawcy Prac. Analogicznie należy także zamawiać tylko bazy (w tym w bazie GESUT tylko konkretne sieci) w których będziemy dokonywać zmian na obiektach.

Plików do modyfikacji nie wydajemy z bazy EGiB (wyjątkiem są Budynki tylko i wyłącznie dla plików KCD). Modyfikacji bazy EGiB (położenie i atrybuty istniejących punktów granicznych, modyfikacja użytków gruntowych oraz budynków) można dokonać wykorzystując pliki otrzymane do zgłoszenia pracy geodezyjnej. Należy pamiętać, że należy z tego pliku wyeksportować tylko bazę EGiB (Pliki wydane do zgłoszenia zawierają wszystkie bazy danych). Jeżeli Wykonawca Prac Geodezyjnych będzie inwentaryzował nowy budynek, należy w wiadomości do PODGiK zgłosić się z prośbą o rezerwację nr. ewidencyjnego dla budynku - bez tego nr. nie ma możliwości stworzenia prawidłowego identyfiaktora obiektu, który zarówno musi być uzupełniony w pliku GML bazy EGiB, jak również w wykazie zmian budynkowych/karcie budynku. Rezerwacji dokonujemy do obrębu, należy więc w wiadomości podać informację "Proszę o zarezerwowanie 2 nowych nr ewidencyjnych dla obrębu Ściernie"

GML prosimy sporządzać wg schematów z 2015 r. - PODGiK nie posiada oprogramowania dostosowanego do schematów z 2021 r. W momencie dostosowania baz wydamy stosowny komunikat.

Podobne wiadomości:

do góry