Informacje

Informacje dotyczące prowadzonej Bazy Danych PODGiK:

Układ Współrzędnych płaskich: 2000 strefa 6 (18°) .

Układ Wysokościowy: PL-EVRF2007-NH .

Baza danych prowadzona w oparciu o rozporządzenia BDOT/GESUT/EGiB oraz schematy GML z roku 2021.

Baza EGiB została przekonwertowana do modelu 2021 .

Baza BDOT i GESUT wprowadzana jest wg modelu 2021 ale w bazie wciąż istnieją obiekty z modelu 2015.

do góry