Zaniechanie starych zgłoszeń prac geodezyjnych

7 Września 2021

W związku z pismem przesłanym do PODGiK przez GGK, Ośrodek został zobligowany do zamknięcia zgłoszeń prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31.07.2020, z przekroczonym terminem zakończenia prac. Mając na uwadze powyższe, wszystkie prace geodezyjne, do których nie zostanie dostarczone zgłoszenie uzupełniające o przedłużeniu terminu zostaną ZANIECHANE i nie będzie możliwości ich kontynuacji. W związku z powyższym można składać zgłoszenia uzupełniające dotyczące przedłużenia do dnia 15.09.2021.

do góry