Katalog E-Usług

Katalog usług świadczonych internetowo przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Katalog został rozbudowany w ramach realizacji projektu: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” - projekt dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie.

Loga unijne

do góry