• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Portal Oświatowy/Załatwianie spraw/Placówki niepubliczne - wykreślenie

Placówki niepubliczne - wykreślenie

Wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1082) - art. 169 ust. 1

dodatkowe informacje

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę/placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę/ placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły/placówki lub organu prowadzącego tę szkołę/placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, w szczególności, gdy:

- nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt. 6 ustawy Prawo Oświatowe,

- nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe

- jeżeli szkoła/placówka lub osoba prowadząca szkołę/placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,

 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
 • zaprzestania działalności przez szkołę/placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wykreślenie niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej z ewidencji prowadzonej przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego
Formularze do pobrania
 • Wniosek o wykreślenie niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej z ewidencji prowadzonej przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego
Opłaty

brak

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni.   

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pok. 219, tel. +48 32 226 91 66/67

Godziny pracy
 • poniedziałek: 7:30-17:00
 • wtorek-czwartek: 7:30-15:30
 • piątek: 7:30-14:00
Uwagi

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły/placówki.

Osoba prowadząca szkołę/placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę/placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji rodziców uczniów, organ prowadzący, który dokonał wpisu do ewidencji oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła/ placówka.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Kategoria: Placówki niepubliczne - wykreślenie [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2022-02-01 Wniosek o wykreslenie niepublicznej szkoly lub placowki z ewidencji prowadzonej przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego.docx
ilość pobrań: 11
Wniosek o wykreslenie niepublicznej szkoly lub placowki z ewidencji prowadzonej przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego.docx 19.08KB -
do góry