Strona główna/Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami/Serwisy Mapowe/Serwisy mapowe zrealizowane w ramach programu unijnego

Serwisy mapowe zrealizowane w ramach programu unijnego

Dane zostały pozyskane w ramach realizacji projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych ", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Portal Ukośne Portal Ukośne

Portal Retromapy Portal Retromapy

 Portal Model3d Powiatu Portal Model3d Powiatu

 Logo Unijne

do góry