Powiatowe Rejestry

Portal Powiatowe Rejestry

W ramach realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych." , którego partnerem jest Nasz Powiat, powstał Portal Powiatowe Rejestry.

Na stronie Portalu znajdziemy odnośniki do stron poszczególnych partnerów projektu, odnośniki do e-usług oraz otwarte dane przestrzenne.

Partnerami projektu są:

Dąbrowa Górnicza - Miasto na prawach powiatu - Lider Projektu

Jaworzno - Miasto na prawach powiatu,

Sosnowiec - Miasto na prawach powiatu,

Gmina Miasta Tychy,

Powiat Będziński,

Powiat Bieruńsko-Lędziński.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: II. Cyfrowe Śląskie, działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

logo unijne

do góry