• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Uroczyście i radośnie

Uroczyście i radośnie

12 Listopada 2021

W czwartek 11 listopada obchodziliśmy 103. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po latach porozbiorowej niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej. Dzień ten został uznany za święto państwowe ustawą z 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości, ale uroczyste obchody odbywały się już wcześniej. Zniesione zostało po wojnie i aż do 1989 r. celebrowanie 11 listopada groziło represjami. Przywrócone zostało ustawą z 15 lutego 1989 r. pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”.

Tuż po 10. rano wicestarosta Konrad Mateja wraz z komendantem powiatowym Policji nadkom. Dariuszem Waligórą i jego pierwszym zastępcą kom. Dariuszem Kasperkiem złożyli wiązanki kwiatów pod „Dębami Pamięci” przy Starostwie Powiatowym w Bieruniu. Obelisk ten poświęcony jest aspirantom Policji Województwa Śląskiego Walentemu Piekorzowi i Wilhelmowi Spyrze zamordowanym w Twerze przez NKWD w 1940 r.

Bieruńskie obchody święta odbywały się na Skwerze Powstańców Śląskich w Bieruniu Nowym i na starobieruńskim rynku. Przedstawiciele władz miasta i powiatu, radni, policjanci i strażacy złożyli kwiaty pod powstańczymi pomnikami.  Koncertowały chóry Polonia i Harmonia. W uroczystości uczestniczyli także bieruńscy werbliści, a wartę honorową pełnili druhowie z XXVII Szczepu Harcerskiego im. Szarych Szeregów. Uroczystości zgromadziły liczną grupę mieszkańców, reprezentantów lokalnych instytucji i stowarzyszeń oraz uczniów bieruńskich szkół. Wydarzenia zwieńczyła msza św. za Ojczyznę.  

W ramach obchodów, w które włączył się powiat, odbyły się także koncert pieni patriotycznych w kościele św. Bartłomieja Apostoła w wykonaniu Hanki Rybki i recital pieśni klasycznych w wykonaniu barytona Dawida Biwo przy akompaniamencie Anny Firlus.

Równie uroczyście świętowano w Imielinie. Koncertowała Imielińska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Andrzeja Króla. Pod pomnikiem Walczących o Wolność Śląska wiązanki kwiatów złożyli burmistrz Jan Chwiędacz, radni gminni, przedstawiciele gminnych instytucji, przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica oraz radni powiatowi, policjanci, strażacy, nauczyciele i młodzież szkolna. Nie zawiedli harcerze i licznie przybyli mieszkańcy miasta. Na wszystkich uczestników uroczystości czekała żołnierska grochówka.

W Chełmie Śląskim po porannej mszy św. w intencji Ojczyzny, wieczorem odbył się koncert Gminnej Orkiestry Dętej oraz przegląd piosenek powstańczych w wykonaniu laureatów Gminnego Konkursu Śląskiej Pieśni Powstańczej, a w Bojszowach złożono kwiaty na grobie Powstańców Śląskich. Wielu mieszkańców powiatu skorzystało również z możliwości uczestniczenia w wojewódzkich obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się na Stadionie Śląskim.

Miasta i gminy powiatu przybrały odświętny wygląd. Flagi narodowe zawisły na gmachach urzędów, instytucji i szkół. Pojawiły się na placach i ulicach oraz prywatnych posesjach. Były biało-czerwone kotyliony, dużo słońca i bardzo gorąca atmosfera.

 

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości pod Starostwem Powiatowym  Obchody Narodowego Dnia Niepodległości pod Starostwem Powiatowym

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości pod Starostwem Powiatowym  Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Bieruniu Nowym

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Bieruniu Nowym  Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Bieruniu Nowym

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Bieruniu Nowym  Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Bieruniu Nowym

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Bieruniu Starym  Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Bieruniu Starym

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Bieruniu Starym  Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Bieruniu Starym

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Bieruniu Starym  Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Imielinie

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Imielinie  Uroczystość w Imielinie


 

Zdjęcia: Materiały prasowe UM Bieruń, UM Imielin, Starostwo Powiatowe.

do góry