• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Najzdolniejsi uczniowie w Powiecie

Najzdolniejsi uczniowie w Powiecie

12 Listopada 2021

10 listopada br. władze powiatowe spotkały się z uczniami powiatowych szkół ponadpodstawowych, którzy zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022. W obecnym roku szkolnym, stypendia mogły być przyznane dwóm uczniom danej szkoły, tj. absolwentom szkoły podstawowej i absolwentom dotychczasowego gimnazjum.

W województwie śląskim w roku szkolnym 2021/2022 stypendia otrzymało 899 uczniów szkół ponadpodstawowych. Wśród tegorocznych stypendystów jest 6 uczniów powiatowych szkół ponadpodstawowych. W gronie wyróżnionych uczniów są:

Milena Wojtania i Maksymilian Piłka - uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu,

Beata Niesyto i Dawid Grzybek - uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach,

Karolina Kozubik i Kamil Pustelnik - uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu.

Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - Konrad Mateja wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu - Anną Kubicą pogratulowali nagrodzonym stypendystom wybitnych wyników w nauce i ich indywidualnych osiągnięć. W spotkaniu uczestniczyli również rodzice stypendystów, dyrektorzy szkół powiatowych, a także naczelnik Wydziału Edukacji.

W przypadku zespołu szkół, każda szkoła ponadpodstawowa wchodząca w skład zespołu,  a której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, ma prawo wytypowania do stypendium Prezesa Rady Ministrów swojego kandydata, o ile spełnia on co najmniej jeden z poniższych warunków tj. otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy, aby zdobyta wiedza i umiejętności zaowocowały kolejnymi doniosłymi sukcesami w dalszym procesie edukacyjnym.

Spotkanie ze stypendystami Stypendyści z Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu wraz z władzami powiatu oraz rodzicami

Stypendyśći PZS w Lędzinach wraz z wladzami powiatu, rodzicami oraz dyrektorem szkoły Stypendyśći PZS w Bieruniu wraz z wladzami powiatu, rodzicami oraz dyrektorem szkoły

do góry