• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 22.11.2021 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 22.11.2021 r.

18 Listopada 2021

Sesja Rady Powiatu w dniu 22.11.2021 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Zadania inwestycyjne i remontowe powiatu - stan zaawansowania.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/170/21 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w roku 2021.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu terapeutycznego, pomocy psychologicznej i edukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie na lata 2022-2024”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022-2024”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w roku 2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2021-2032.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.

14. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

15. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu.

16. Informacje i oświadczenia radnych.

17. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

do góry