Strona główna/Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami/Aktualności Wydziału/Zmiana w zakresie obsługi wniosków o wydanie materiałów (..)

Zmiana w zakresie obsługi wniosków o wydanie materiałów z PZGiK

7 Grudnia 2021

Informujemy, że od dnia 1.01.2022 r. rekomendowaną formą składania wniosków o udostępnienie danych z zasobów (wypisy, wyrysy oraz inne materiały PZGiK) jest złożenie wniosku przez Portal Interesanta. Portal znajduje się pod adresem:  https://sbl.webewid.pl:9443/e-uslugi/portal-interesanta . 

Wypełniając wniosek poprzez Portal Interesanta zostaje wypełniony obowiązek podpisania dokumentu Podpisem Zaufanym (art. 14 § 1a KPA) dzięki integracji e-usługi z Profilem Zaufanym.

Składając zamówienie za pomocą Portalu Interesanta, nie należy wybierać formy przekazania dokumentów na e-mail. Ze względu na przyjęte procedury dla przesyłanych danych, przygotowane pliki udostępniane są tylko za pośrednictwem systemu w którym wpłynął wniosek.

Sposób komunikacji z podmiotami publicznymi  został określony w  art. 63 KPA, w związku z powyższym należy złożyć wniosek w formie przewidzianej prawem, w przeciwnym wypadku sprawa zostanie pozostawiona bez rozpoznania. W związku z powyższym od dnia 1.01.2022 r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie będzie realizował wniosków przesłanych za pośrednictwem poczty internetowej e-mail.

Jednocześnie informujemy, że wnioski na udostępnienie danych z zasobu można składać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając na adres Urzędu.

Art 14 §1a KPA: "(...) Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią."

Podobne wiadomości:

do góry