Aktualizacja warstw WMS w portalu mapowym.

15 Kwietnia 2022

W portalu mapowym zostały zaktualizowane zewnętrzne warstwy WMS (zakładka "Zewnętrzne serwisy mapowe"). 

Zdjęcie z portalu mapowego

Portal został wzbogacony o takie warstwy jak: 

- Ortofotomapę wysokiej rozdzielczości (WMS GUGiK),

- Miejscowe Plany zagospodarowania oraz Studium uwarunkować (WMS GUGiK),

- GESUT, EGiB, BDOT sąsiednich powiatów (WMS GUGiK),

- obszary zagrożenia podtopieniami (WMS Centralna Baza Danych Geologicznych),

- Rastrowa mapa sozologiczna (WMS GUGiK),

- Mapa zagrożenia pożarowego (WMS Bank Danych o Lasach).

Wszystkie dodane warstwy WMS są aktualizowane przez zewnętrzne Organy Administracji Państwowej i Instytucje.

Podobne wiadomości:

do góry