• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00

Skarbnik Powiatu

Renata RduchRenata Rduch

 • tel.: +48 32 226 91 00
 • e-mail:

Do zadań Skarbnika należy:

 • pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu,
 • zapewnienie realizacji polityki finansowej ustalonej przez Radę i Zarząd,
 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
 • zapewnienie prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady i Zarządu wywołujących skutki finansowe dla Powiatu.

Skarbnik uczestniczy w pracach Zarządu Powiatu, z głosem doradczym.

do góry