• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00

Sekretarz Powiatu

Zenon Kubica

Zenon Kubica

 • tel.: +48 32 226 91 00
 • e-mail:

Do zadań Sekretarza należy:

 • zapewnienie prawidłowej organizacji pracy poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
 • inicjowanie i nadzór nad przygotowywaniem wewnętrznych aktów normatywnych regulujących organizację pracy Starostwa, w szczególności związanych z zapewnieniem prawidłowego obiegu dokumentów oraz terminowym załatwianiem spraw,
 • nadzór nad przygotowywaniem materiałów wnoszonych przez poszczególne komórki organizacyjne na posiedzenia Zarządu oraz nad przygotowaniem przebiegu posiedzeń Zarządu,
 • nadzór nad opracowywaniem projektów uchwał Zarządu,
 • koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
 • sporządzanie testamentu na życzenie mieszkańca Powiatu,
 • nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej w Starostwie,
 • koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków.

Sekretarz uczestniczy w pracach Zarządu Powiatu, z głosem doradczym.

do góry