• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00

O projekcie

Logo projektu

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt:

„Zdalna Szkoła” - wsparcie dla uczniów i dla nauczycieli w procesie kształcenia zdalnego”

Priorytet:

I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie:

1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup 23 laptopów wraz z oprogramowaniem dla powiatowych szkół ponadpodstawowych. Założeniem projektu jest, aby sprzęt służył uczniom i nauczycielom na czas nauki zdalnej.

Okres realizacji projektu:

II-III kw. 2020 r.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

78 938,30 zł (100% kwoty wydatków kwalifikowalnych)

do góry