• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00

Artykuły

Powiat Bieruńsko-Lędziński pozyskał 78.938,30 zł w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów, z których będą korzystać uczniowie oraz nauczyciele szkół powiatowych. Zakupiony sprzęt będzie służyć do nauki zdalnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu i Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach.

Powiat Bieruńsko-Lędziński pozyskał ww. dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Realizowany projekt ma na celu wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Ulotka Projekt Zdalna Szkoła

do góry