• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Wojewoda Śląski w powiecie!

Wojewoda Śląski w powiecie!

3 Czerwca 2023

1 czerwca br. w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim przebywał Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. W spotkaniu, które miało miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego,  uczestniczyli posłowie: Bożena Borys-Szopa, Jerzy Polaczek, Marek Wesoły, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Piotr Czarnynoga, starosta Bernard Bednorz wraz z zarządem, przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica wraz z radną Zofią Dudek oraz włodarze gmin powiatu. Po zakończonym spotkaniu Wojewoda udał się na objazd inwestycji realizowanych na terenie powiatu. Jedną z nich była nowopowstała ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Satelickiej w Imielinie, której odbioru dokonano dwa dni wcześniej. 

Nowa ścieżka rowerowa przy ulicy Satelickiej wraz z istniejącym już odcinkiem tworzy trakt pieszo-rowerowy o długości blisko 2 km. Poprzez przebudowę pobocza oddzielony został ruch pieszych oraz rowerzystów od ruchu pojazdów mechanicznych, co w znacznym stopniu  poprawi bezpieczeństwo cyklistów i pieszych poruszających się wzdłuż drogi powiatowej. W odbiorze uczestniczyli: starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, członek Zarządu Powiatu Jerzy Mantaj, przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica wraz z radnymi powiatowymi: Zofią Dudek, Henrykiem Komenderą, Andrzejem Baronem, Marcinem Kosmą, dyrektor PZD Arkadiusz Grygierek oraz przedstawiciele wykonawcy.   

Roboty w ramach zrealizowanego zadania: Przebudowa drogi powiatowej 5916S,
ul. Satelickiej w Imielinie w km od 2+481,00 do 3+281,00 (etap II) polegały na budowie ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 885 m, przebudowie zjazdów indywidualnych zlokalizowanych w pasie drogowym, budowie przepustów na rowach (6 szt.), wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Usługi Transportowe Opitek Henryk z siedzibą w Chełmie Śląskim , Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Grzegorz Opitek z siedzibą w Chełmie Śląskim.

Zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość zadania to: 1 871 102,45 zł.

I etap budowy zrealizowany został w 2021 r. Realizacja tego odcinka ciągu pieszo-rowerowego o długości 1023 m, kosztowała 1 848 002,66 zł i dofinansowana została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Odbioru dokonano 6.12.2021 r.

 Wizyta Wojewody Śląskiego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim Wizyta Wojewody Śląskiego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim

Wizyta Wojewody Śląskiego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim Wizyta Wojewody Śląskiego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim

Wizyta Wojewody Śląskiego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim Wizyta Wojewody Śląskiego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim

Wizyta Wojewody Śląskiego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim Wizyta Wojewody Śląskiego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim

Odbiór ul. Satelickiej Wizyta Wojewody Śląskiego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim

Wizyta Wojewody Śląskiego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim Wizyta Wojewody Śląskiego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim

do góry