• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Wizyta studyjna nauczycieli Powiatowego Zespołu szkół w (..)

Wizyta studyjna nauczycieli Powiatowego Zespołu szkół w Lędzinach w szkole partnerskiej w Islandii

18 Maja 2022

Współpraca nawiązana przez Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach ze szkołą o podobnym profilu kształcenia w Islandii zaowocowała stworzeniem projektu, na realizację którego przyznane zostało dofinansowanie z Programu Edukacja, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Jednym z etapów realizacji tego projektu była wizyta studyjna przedstawicieli grona pedagogicznego z lędzińskiego PZSu u islandzkiego partnera.

Na przełomie kwietnia i maja dyrektor oraz czworo nauczycieli z PZSu  przebywali w szkole Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu (FAS) w Höfn, niewielkiej miejscowości położonej w południowo-wschodniej części Islandii. Był to czas wymiany doświadczeń i intensywnej pracy.  Podczas spotkań z dyrekcją szkoły oraz współpracującego z nią lokalnego centrum edukacyjnego i burmistrzem Höfn  delegacja z Lędzin poznała zasady współpracy tych podmiotów na rzecz wspierania aktywności i zaangażowania młodzieży w działalność społeczną. Nauczyciele PZSu poznali również założenia islandzkiego systemu edukacyjnego     i mieli okazję obserwować lekcje prowadzone przez islandzkich nauczycieli. Przedstawiciele islandzkiej szkoły przedstawili zasady organizacji i zarządzania systemem kształcenia na odległość, w tym narzędzi TIK, powszechnie stosowanych w Islandii z racji znacznego oddalenia małych miejscowości od szkół. Warsztaty z pedagogiem i doradcą zawodowym pozwoliły poznać stosowane w Islandii metody wspierania uczniów w wyborze ścieżki kariery zawodowej. Islandzcy partnerzy pochwalili się także swoimi osiągnięciami w dziedzinie profilaktyki prozdrowotnej wśród młodzieży.

Wizyta studyjna w FAS zakończyła się spotkaniem ewaluacyjnym, w trakcie którego przedstawiciele obu szkół mogli porównać podejmowane dotychczas działania w zakresie stosowania polityki włączającej w celu zwiększenia aktywności fizycznej i zaangażowania uczniów w działalność społeczną w obu placówkach.  Na koniec opracowany został plan działań zmierzających do dalszego podnoszenia motywacji uczniów, a także przyjęto założenia przyszłej współpracy obu szkół przy kolejnych projektach edukacyjnych.

  Nauczyciele PZS Lędziny rozmawiający przy stole z nauczycielami z Islandii Nauczyciele z PZS Lędziny na tle szarego budynku

 Logo programu

Zdjęcia: PZS Lędziny

do góry