• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionych

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionych

31 Maja 2023

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2023 r., poz 501), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam wszystkie osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionej rzeczy znalezionej, przechowywanej w Biurze Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Bieruniu:

- rower damski ROMET

W celu odbioru rzeczy znalezionej należy zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pokój 103 (kancelaria, parter), tel. 32 226 91 00.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od jej znalezienia staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.

Starostwo Powiatowe w Bieruniu nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny znalezionych rzeczy.

 Niniejsze wezwanie wywieszono w dniu 30.05.2023 r. na okres 1 roku na tablicy ogłoszeń oraz BIP Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej

do góry