• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Usuwanie w 2023 r. azbestu zeskładowanego na posesji

Usuwanie w 2023 r. azbestu zeskładowanego na posesji

17 Stycznia 2023

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza nabór wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie w 2023 r. odpadów zawierających azbest, zeskładowanych na posesjach zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Jeżeli jesteś Właścicielem/Zarządcą nieruchomości na której są zeskładowane odpady zawierające azbest możesz ubiegać się o bezpłatny odbiór tych odpadów.

Zasady odbioru i unieszkodliwiania zeskładowanych odpadów zawierających azbest z nieruchomości będących własnością osób fizycznych zwane dalej „Zasady odbioru …” zostały uchwalone przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uchwałą Nr 51/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. zmienioną uchwałą Nr 375/20 z dnia 13 marca 2020 r.

WARUNKI BEZPŁATNEGO ODBIORU „AZBESTU” w 2023 r.

 • złożenie wniosku
 • spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasady odbioru …”.

Wnioski przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Bieruniu w terminie od 23 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Do 30 czerwca 2023 r. Zarząd Powiatu rozpatrzy złożone wnioski, a następnie na zlecenie powiatu uprawniona firma dokona odbioru zeskładowanych odpadów zawierających azbest z posesji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad odbioru zeskładowanego „azbestu” oraz składania wniosków można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, nr tel. (32) 226 91 64 oraz na stronie internetowej powiatu pod adresem: https://www.powiatbl.pl/dla-mieszkanca/azbest.

Dokumenty do pobrania w Starostwie Powiatowym w Bieruniu lub ze strony internetowej powiatu:

 • „Zasady odbioru …”
 • wzór wniosku
 • wzór oświadczenia dla osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą
 • wzór oświadczenia dla osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą
 • wzór oświadczenia wynikający z §3 pkt.1 „Zasady odbioru”
 • wzór oświadczenia wynikający z §3 pkt.2 „Zasady odbioru”
 • klauzula informacyjna - RODO

 

                                                                                                                      STAROSTA

                                                                                                                 Bernard Bednorz

do góry