• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Uroczyście otwarta

Uroczyście otwarta

28 Września 2021

24. września w obecności członków Rady i Zarządu Powiatu oraz licznie zgromadzonych gości odbyło się otwarcie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach. Instytucja powołana uchwałą Rady Powiatu 23 listopada minionego roku, po remoncie i wyposażeniu jej pomieszczeń, z początkiem września otwarła swoje podwoje dla czytelników.

Pośród zgromadzonych gości przeważali ludzie kultury, dyrektorzy i kierownicy jednostek kultury, bibliotekarze, pisarze i publicyści. Bibliotekę Śląską reprezentowali Magdalena Madejska - kierownik działu instrukcyjno-metodycznego oraz Stanisław Korfanty. Sejmik Województwa Śląskiego reprezentował Piotr Czarnynoga. Uczestniczyli przedstawiciele władz gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego i duchowieństwa. Środowisko literackie reprezentowali dr Anna Maria Początek, Bernard Kopiec, Alojzy Lysko, Karol Tabaka i Zbigniew Zając.

W imieniu władz powiatu obecnych przywitała przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica, która na wstępie wyraziła nadzieję, że powołanie do życia powiatowej biblioteki publicznej wydatnie przyczyni się, w obliczu powszechnego kryzysu czytelnictwa, do jego rozwoju w powiecie.

W swoim słowie, starosta Bernard Bednorz podkreślił, że pomieszczenia biblioteki znajdują się w rewitalizowanym gmachu dawnej kopalni „Piast” w Lędzinach i nie tylko zyskały nową funkcję, ale dzięki remontowi odzyskały dawny blask. Wyraził również nadzieję, że powiatowa biblioteka będzie przyczółkiem do budowy „Mediateki” w Bieruniu, na realizację której powiat zawnioskował o środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Podziękował także wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Powiatowej Biblioteki w Lędzinach.

Dyrektor biblioteki Małgorzata Janota podziękowała za kredyt zaufania, jakim cieszy się nowa placówka, zarówno u władz powiatu, jak i u czytelników, krótko opowiedziała o najbliższych zamierzeniach oraz podkreśliła chęć dobrej współpracy ze wszystkimi lokalnymi bibliotekami.

Po przecięciu wstęgi, w którym razem z przewodniczącą i starostą uczestniczył Czesław Kłyk -   przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego, dziekan dekanatu Lędziny ks. Eugeniusz Mura dokonał poświęcenia biblioteki.

Roli i misji jaką powinna wypełniać biblioteka swoje wystąpienie poświęcił nestor naszego środowiska literackiego Alojzy Lysko. Wielokrotnie podkreślał, że biblioteka to nie tylko książnica, miejsce gdzie zgromadzony i przechowywany jest księgozbiór, ale także przestrzeń budowania, umacniania i kultywowania naszej tożsamości. Mówił, że biblioteka powinna gromadzić nie tylko książki i czasopisma, ale również inne artefakty, mapy, płyty, filmy, czy zapisy audio- wideo, np. rozmów, wywiadów, wypowiedzi i wystąpień. Powinna również pełnić rolę pinakoteki - gromadzić obrazy, skarbnicy i ośrodka życia kulturalnego powiatu.              

Ciekawym uzupełnieniem uroczystości było spotkanie autorskie z Rafałem Ryszką, twórcą nietuzinkowej powieści sensacyjnej „Tajemnica Cecylii Broll”, której akcja dzieje się w Bieruniu i jego okolicach. Autor z zawodu pedagog i nauczyciel rodzinnie wywodzi się z Chełmu Śląskiego. Studiował, mieszkał i pracował we Wrocławiu, a od czternastu lat przebywa w Niemczech, gdzie pracuje w szkole specjalnej w saksońskim Lipsku. Sercem pozostał jednak na Śląsku, co potwierdza fakt, że wydarzenia swojego literackiego debiutu osadził właśnie tutaj. Całości dopełnił znakomity koncert przygotowany przez Bojszowską Orkiestrę „Ponticello” pod dyrekcją Roberta Koźbiała.

Zebrani zgodnie życzyli zespołowi nowej instytucji kultury powodzenia oraz realizacji wszelkich zamierzeń i planów. Przedstawiciele Biblioteki Śląskiej deklarując wszechstronne wsparcie, podkreślali, że obecnie jest to jedyna na Śląsku samodzielna biblioteka powiatowa. Dołączamy się do tych życzeń i zamieszczamy obszerny fotoreportaż z tego wydarzenia.

do góry