• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Umowa podpisana - rusza II etap przebudowy drogi powiatowej (..)

Umowa podpisana - rusza II etap przebudowy drogi powiatowej 5912S, ul. Wygody w Lędzinach

14 Października 2022

Dzisiaj, 14 października, w Starostwie Powiatowym w Bieruniu podpisano umowę na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej 5912S, ul. Wygody w Lędzinach - etap II. Zarząd reprezentowali Bernard Bednorz, Konrad Mateja i Jerzy Mantaj. Uczestniczyli dyrektor PZD w Bieruniu oraz reprezentant wykonawcy.

Roboty realizowane w ramach zadania będą polegały na rozebraniu istniejącej nawierzchni jezdni, korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne poszczególnych elementów wraz z odwozem materiału,  wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni KR4 (115 KN), budowie ścieżki rowerowej, wykonaniu nawierzchni jezdni oraz zjazdów indywidualnych zlokalizowanych w pasie drogowym, wykonaniu odwodnienia, pobocza, zabezpieczeniu sieci uzbrojenia terenu, wykonaniu zieleńców oraz oznakowania pionowego i poziomego.

Długość odcinka do przebudowy wynosi ok. 1 605 m. Po lewej stronie drogi przebudowane zostanie pobocze na ścieżkę rowerową dwukierunkową (szerokość 2 m) natomiast po stronie prawej wykonane zostanie pobocze o szerokości 1,00 m umocnione kruszywem. Wzdłuż ścieżki rowerowej ustawione zostaną poręcze ochronne - bariery U-12a, zabezpieczające ruch rowerowy.

Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - INFRAX Spółka z o.o. z Bojszów, Partner Konsorcjum - JKM Spółka z o.o. z Mikołowa. Wartość umowy to: 6 375 947,68 zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przewidywany termin zakończenia zadania: połowa września 2023 r.

Podpisanie umowy  podpisanie umowy_1

do góry