• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie

14 Października 2022

Corocznie na okoliczność Dnia Edukacji Narodowej Starosta Bieruńsko-Lędziński przyznaje wyróżnionym nauczycielom pracującym w placówkach oświatowych naszego Powiatu nagrody przewidziane w Regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Uroczyste wręczenie nagród przyznanych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze miało miejsce 12 października. Wśród tegorocznych nagrodzonych są dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych, a także łącznie siedmiu nauczycieli. Poniżej nazwiska tegorocznych wyróżnionych pedagogów z poszczególnych placówek:

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu:

 1. Romuald Kubiciel - dyrektor Szkoły
 2. Aldona Żołneczko - wicedyrektor
 3. Wioleta Siodłok - nauczyciel fizyki i chemii

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu:

 1. Teresa Horst - dyrektor Szkoły
 2. Katarzyna Polak - nauczyciel języka polskiego
 3. Aleksandra Pikania-Gniełka - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach:

 1. Piotr Oćwieja - dyrektor Szkoły
 2. Małgorzata Labus - wicedyrektor
 3. Sabina Kocur - nauczyciel języka hiszpańskiego
 4. Aleksandra Ziajka - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu:

 1. Agata Nowińska - dyrektor Poradni

Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego przyznawane są m.in. za bardzo dobre wyniki nauczania, wdrażanie innowacji pedagogicznych, podejmowanie innych działań na rzecz oświaty, wykraczających poza obligatoryjną działalność placówki. Ponadto nagrody mogą być przyznane nauczycielom, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz co najmniej roczny staż pracy.   

Obchody Dnia Edukacji Narodowej były również okazją do wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a otrzymały je następujące osoby - p. Edyta Klanowska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu), p. Sabina Kocur (Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach), p. Anna Świstek i p. Bogusz Szynalik (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu).

Jednocześnie podczas uroczystości Starosta Bernard Bednorz pogratulował dyrektorowi Romualdowi Kubicielowi nadania mu przez Ministra Edukacji i Nauki tytułu honorowego Profesora Oświaty. W tym roku do grona Profesorów Oświaty dołączyło dwudziestu czterech nauczycieli, w tym dwoje z naszego województwa.

Pan Romuald Kubiciel  jest nauczycielem z 30-letnim stażem pracy. Pracę w szkolnictwie rozpoczął w Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Następnie był wicedyrektorem tejże szkoły, a od grudnia 2006 r. do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora szkoły. Poza osiągnięciami pedagogicznymi Dyrektor Kubiciel ma szczególne dokonania w dziedzinie heraldyki projektując herby, symbole, insygnia i odznaki wielu jednostek samorządu terytorialnego, a także sztandary szkół i instytucji, przygotowuje również ekspertyzy weksylologiczne. Jest badaczem dziejów Śląska, popularyzatorem historii Bierunia, Chełmu Śląskiego, a także innych miejscowości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, kolekcjonerem wiecznych piór z zamiłowaniem do kaligrafii.  Gratulując Panu Dyrektorowi życzymy wielu dalszych sukcesów zarówno w dziedzinie oświaty, jak i na płaszczyźnie pozazawodowej.

Wszystkim  nagrodzonym Nauczycielom serdecznie gratulujemy przyznanych wyróżnień, zaś z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy całemu Gronu Pedagogicznemu pracującemu w naszych placówkach oświatowych jak i wszystkim innym Pracownikom Oświaty satysfakcji z wykonywanego zawodu, dziękując jednocześnie za Państwa ogromne zaangażowanie w proces nauczania i kształtowania naszej młodzieży. Niech podziękowaniem za każdy trud podjęty w procesie dydaktycznym będą sukcesy Państwa wychowanków.

Zdjęcie listów gratulacyjnych  Zdjęcie listu gratulacyjnego  Zdjęcie wspólne

do góry