• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/UWAGA! Zmiany w zakresie obsługi klientów Starostwa (..)

UWAGA! Zmiany w zakresie obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Bieruniu

22 Stycznia 2021

Szanowni Mieszańcy! Szanowni Państwo!

Informuję, że w związku z utrzymującym się zagrożeniem pandemicznym, Starostwo Powiatowe w Bieruniu podlega w dalszym ciągu ograniczeniom w dostępie do obiektu. Mając jednak na względzie zwiększony ruch obsługowy związany z corocznymi obligatoryjnymi płatnościami podatkowymi mieszkańców uprzejmie informuję, że od dnia 25 stycznia br. przywracamy częściową dostępność do wydziałów i biur Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

Obsługa klientów będzie się odbywać z zachowaniem dotychczasowych form kontaktu przyjętych w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym tj.:

 • z wykorzystaniem środków komunikacji telefonicznej, elektronicznej,
 • poprzez dostarczenie osobiste dokumentów i pozostawienie ich w przygotowanej do tego celu bezpiecznej skrzynce podawczej,
 • poprzez dostarczenie dokumentów za pomocą poczty lub poczty kurierskiej,

oraz

 • poprzez przyjęcie w Punkcie Obsługi Klienta przy głównym wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu,
 • poprzez skierowanie do wydziałów prowadzących bezpośrednią obsługę Wydziału Komunikacji, Wydziału Budownictwa i Architektury, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 • płatności w kasie w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Zachęcam szanownych mieszkańców, by w dalszym ciągu przy załatwianiu swoich spraw urzędowych, w pierwszej kolejności, korzystać z platformy e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) lub systemu SEKAP. Funkcjonalność, lista wniosków oraz katalog spraw, jakie można załatwić poprzez „E-urząd” w Starostwie Powiatowym w Bieruniu - DOSTĘPNA POD TYM LINKIEM - KLIKNIJ TUTAJ

Proponuję także, by nadal wszelkie dokumenty, wnioski i pisma, które chcecie Państwo dostarczyć osobiście, zostawiać w bezpiecznej skrzynce podawczej zainstalowanej przy wejściu do  budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty, wnioski i pisma będą odbierane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Bieruniu w Punkcie Obsługi Klienta lub bezpośrednio w wydziałach (dotyczy wydziałów Komunikacji, Budownictwa i Architektury oraz Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami).

Kierując się jednak troską o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno pracowników jak i interesantów, wprowadzam następujące zasady działania Starostwa Powiatowego w Bieruniu:

 1. wejście do budynku tylko wejściem głównym,
 2. obsługa interesantów wszystkich wydziałów (z wyjątkiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Budownictwa i Architektury) w Punkcie Obsługi Klienta (kancelaria ogólna),
 3. kasa przyjmuje płatności i pobiera opłatę skarbową (zachęcamy do dokonywania płatności - oprócz opłaty skarbowej - w formie bezgotówkowej tj. przy użyciu karty płatniczej),
 4. dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko,
 5. jednostki wykonawstwa geodezyjnego, rzeczoznawcy majątkowi oraz osoby chcące przeglądać akta i dokumenty, mogą dokonać tych czynności po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Wydziałem Geodezji.

 

Zasady zachowania obowiązujące przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu:

 1. interesanci oczekują na wejście w przedsionku budynku (z zachowaniem dystansu społecznego i bezpiecznych odległości) oraz na zewnątrz budynku (w przypadku braku możliwości utrzymania reżimu sanitarnego i zachowania odległości),
 2. wejście do budynku reguluje porządkowy,
 3. interesanci zachowują wszystkie zasady ustalone w związku ze zwalczaniem wirusa COVID-19 (tj. obowiązkowy automatyczny pomiar temperatury, zachowanie odpowiednich odległości między osobami, obowiązkowe zasłonięcie ust i nosa maseczką, stosowanie rękawiczek jednorazowych),
 4. przed udaniem się do wskazanego wydziału, należy zdezynfekować przygotowanym preparatem, ręce lub rękawiczki,
 5. udanie się do wybranego biura odbywa się tylko i wyłącznie w towarzystwie osoby - pracownika danego wydziału.

 

PRZYPOMINAMY

Na stronie (www.powiatbl.pl) można znaleźć pełny zestaw numerów telefonów do wszystkich komórek starostwa. Osoby nie mające możliwości sprawdzenia telefonów w Internecie prosimy o kontakt pod poniższym numerem telefonu: (32) 22 69 100.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie dla wyjątkowości zaistniałej sytuacji.

  

Starosta Bieruńsko-Lędziński - Bernard Bednorz

do góry