• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 30.01.2023 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 30.01.2023 r.

25 Stycznia 2023

Sesja Rady Powiatu w dniu 30.01.2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Informacja dotycząca bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rynku pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie bieruńsko-lędzińskim.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2023-2029.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w grudniu 2022 r.

8. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

9. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu.

10. Informacje i oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

Link do transmisji:

https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

 

do góry