• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 27.05.2024 r. o godz. 15.00 w (..)

Sesja Rady Powiatu w dniu 27.05.2024 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Bieruniu

22 Maja 2024

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (wybór przewodniczącego, zastępcy i pozostałych członków Komisji).

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu.

8. Wybór 2 przedstawicieli Rady Powiatu do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

9. Plan pracy Rady i komisji na czerwiec 2024 r.

10. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

11. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.

12. Informacje i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

 https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

 

do góry