• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 26.06.2023 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 26.06.2023 r.

22 Czerwca 2023

Sesja Rady Powiatu w dniu 26.06.2023 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Stan dróg powiatowych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2023.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2023-2029.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mysłowice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej składu osobowego Komisji Gospodarki i Budżetu.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w maju 2023 r.

9. Informacja dotycząca odpowiedzialności prawnej za ewentualne zdarzenia na ścieżce rowerowej przebiegającej przez teren Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu.

10. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

11. Przyjęcie protokołu LXIII sesji Rady Powiatu.

12. Informacje i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

Link do transmisji:

https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

 

 

do góry