• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 25.04.2022 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 25.04.2022 r.

21 Kwietnia 2022

Sesja Rady Powiatu w dniu 25.04.2022 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

4. Ocena działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej za rok 2021.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2022-2029.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Lędziny.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Imielin.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bojszowy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Powiat Bieruńsko-Lędziński obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na terytorium tego państwa.

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.

13. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

14. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji Rady Powiatu.

15. Informacje i oświadczenia radnych.

16. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

do góry