• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/„Clemensy” wręczone!

„Clemensy” wręczone!

27 Kwietnia 2022

25 kwietnia w bieruńskim DK Gama odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w Dziedzinie Kultury „Clemens”. Po rocznej przerwie, gdyż wyróżnień za rok 2020 nie przyznano, zorganizowana został tradycyjna gala. Było jak niegdyś, dopisali goście, były uroczyste laudacje, gratulacje, kwiaty i podziękowania. Na scenie okolicznościowa dekoracja, której dopełniły barwne światła i muzyka oraz pamiątkowy album poświęcony wyróżnionym za 2021 rok.

Przypomnijmy, że Laureatami nagrody zostali: w kategorii Pro Arte malarka Anna Maria Rusinek z Imielina, w kategorii Pro Cultura bieruński Teatr dla Dorosłych, a w kategorii Pro Publico Bono bojszowskie Stowarzyszenie Dobro Bez Granic.

Jako pierwsza „Clemensa” odebrała Anna Maria Rusinek. Kapituła nagrody doceniła całokształt pracy twórczej artystki. Szczególnie malarskie cykle poświęcone śląskiemu pejzażowi, postindustrialnej architekturze Nikiszowca i innych zakątków Śląska, jego przyrodzie i kobietom, które ukazują je w różnym wieku i okolicznościach.

Malarka, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Katowicach oraz Wydział Malarstwa Instytutu Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie, wystawiała w kraju i zagranicą m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Czechach, a jej obraz „Paderewski” eksponowany jest w Instytucie im. Ignacego  Paderewskiego w Paryżu.

Ponadto, Kapituła podkreśliła ważkie znaczenie jej pracy z dziećmi i młodzieżą. Artystka prowadzi w Imielinie autorską galerię sztuki oraz szkołę malarstwa i rysunku, kształci wrażliwość i warsztat młodych ludzi oraz organizuje wystawy prezentujące ich dorobek, które dwukrotnie odbyły się w Galerii Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

Laudację dla Anny Mari Rusinek wygłosiła Beata Kiszel - dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach, w którym artystka ostatnio gościła ze swoją wystawą.

„Clemens” Pro Cultura trafił do rąk reżyser Joanny Lorenc i aktorów Teatru dla Dorosłych. Kapituła doceniła jego znaczenie dla krzewienie śląskości, szczególnie śląskiej „godki” oraz walorów Śląska, powiatu bieruńsko-lędzińskiego i Bierunia.

Za niezmiernie istotne uznała dążenie do jak najszerszego zaangażowanie mieszkańców miasta i powiatu w życie kulturalne oraz wzbudzanie miłości do teatru i sztuki aktorskiej. Jego coroczne premiery pozwalają na przybliżenie teatru do widza, który z różnych względów nie może skorzystać z oferty, niejednokrotnie odległych, profesjonalnych scen teatralnych, a regionalna tematyka, mocno odbijająca się w jego realizacjach, wpływa na budowanie naszej lokalnej tożsamości i wspólnoty.

W trakcie mijającej dekady bieruński Teatr rozwijał się i doskonalił. Obecnie jego popularność wykracza dalece poza powiat bieruńsko-lędziński,  ze swoimi sztukami teatralnymi zawitał do licznych miast Śląska, a jego premiery zyskały pochlebne recenzje w prasie, a niedawno zespół gościł w programie „Dejcie Pozór” w TVP3 Katowice.

Ostatnia z jego premier „Wilijo na poziomie 650” upamiętniła najdłuższy podziemny strajk górniczy w KWK Piast i godnie wpisała się w obchody 40-lecia tragicznych wydarzeń  z 1981 roku.

W stały skład zespołu wchodzą: Joanna Lorenc, Monika Bulanda, Dagmara Kupczyk, Maria Urbańczyk, Celina Rosowska, Bożena Tomala, Mateusz Duraj, Sławomir Rosowski, Janusz Watoła, Bartłomiej Jarosz, Michał Kucz, Marian Synowiec, Magdalena Górkiewicz, Jakub Łasicki i Radosław Zając.

Laudację na cześć Teatru dla Dorosłych wygłosił aktor, reżyser i dyrektor kultowego Teatru Korez w Katowicach Mirosław Neinert.

Trzeciego „Clemensa” odebrały panie ze Stowarzyszenia Dobro Bez Granic z Bojszów. Kategoria Pro Publico Bono nie co roku jest obsadzona. W 2019 roku to honorowe wyróżnienie trafiło do ks. kanonika Janusza Kwapiszewskiego. Za rok 2021 Kapituła nagrodziła stowarzyszenie założone przez pięć aktywnych pań. Elżbieta Kokoszka, Daria Nowalska, Karolina Piekorz, Wioleta Tomala-Kołoczek oraz Katarzyna Żołna-Ryguła działają od niedawna, ale są bardzo skuteczne.

Kapituła doceniła tę determinację oraz zaangażowanie członków Stowarzyszenia „Dobro Bez Granic” w realizację inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz społeczności powiatu bieruńsko-lędzińskiego i gminy Bojszowy oraz bezinteresowne hołdowanie humanistycznemu przesłaniu niesienia wsparcia wszystkim potrzebującym.

Działając nieformalnie, a następnie zakładając Stowarzyszenie, jego członkowie potwierdzili niezłomną chęć niesienia pomocy ludziom pokrzywdzonym przez los i choroby oraz osobom społecznie wykluczonym.

Kapituła podkreśliła wkład Stowarzyszenia w promowanie lokalnego dorobku kulturalnego, dbałość o zabytki, wspieranie inicjatyw umacniających naszą śląską tożsamość, więzi społeczne i rozwój naszej lokalnej wspólnoty.

Przyznając nagrodę, Kapituła chciała wyrazić szacunek dla wszystkich dotychczasowych, bezinteresownych starań podjętych przez członków Stowarzyszenia oraz rozniecić w nich zapał i chęć do dalszego owocnego działania, przynoszącego korzyści ludziom, gminie i powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu.

Laudatorką dla tego zdominowanego przez panie Stowarzyszenia była dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bojszowach Anna Młocek.

Wszystkim Laureatom powiatowych nagród kulturalnych serdecznie gratulujemy!

 CLEMENS 2021CLEMENS 2021

CLEMENS 2021 CLEMENS 2021

CLEMENS 2021 CLEMENS 2021

CLEMENS 2021 CLEMENS 2021

CLEMENS 2021 CLEMENS 2021

CLEMENS 2021 CLEMENS 2021

CLEMENS 2021

Nagroda Starosty Clemens 2021

do góry