• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 24.10.2022 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 24.10.2022 r.

20 Października 2022

Sesja Rady Powiatu w dniu 24.10.2022 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Informacja o stanie edukacji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie przetargowym gruntu będącego własnością Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/234/22 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w roku 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2022-2029.

9. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

10. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.

11. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu.

12. Informacje i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

Link do transmisji:

https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

do góry