• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 17.12.2020 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 17.12.2020 r.

10 Grudnia 2020

Sesja Rady Powiatu w dniu 17.12.2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2021 i lata następne oraz budżet powiatu na rok 2021:

a) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2021-2031,

b) podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2021.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/116/20 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w roku 2020.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2020-2031.

7. Przyjęcie planów pracy Rady Powiatu i komisji na rok 2021.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w listopadzie 2020 r.

9.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

10. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.

11. Informacje i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

do góry