• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ORGANIZACJACH (..)

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

19 Czerwca 2024

Szanowni Państwo !

W związku z wejściem w życie z dniem 15 sierpnia 2024 roku zmian w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2024 poz. 560), zwana dalej ustawą informuję o obowiązku pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub opieką nad nimi oraz osób zatrudnianych i dopuszczanych do takiej działalności, uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przed zatrudnieniem i dopuszczeniem osób do takiej działalności, stosownie do treści art. 21 ustawy. Ponadto osoba zatrudniona przez ww. podmioty ma obowiązek przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub rejestru karnego innego państwa.

Stosownie do treści art. 22b ustawy, ww. podmioty zobowiązane są do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Treść standardów ochrony małoletnich określa art. 22c ustawy.

Zachęcam do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących tego tematu lub do kontaktu z pracownikami wydziału Promocji, Kultury i Sportu, mail: , tel. 32 2269137.

pismo Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

do góry