• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Rady dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem (..)

Rady dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce.

24 Marca 2022

Ulotka z radami dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem pracyUlotka z radami dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem pracy

Ulotka z radami dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem pracyUlotka z radami dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem pracy

Rady dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w Polsce.

 • Obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w Polsce bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl
 • W związku z napływem wielu obywateli Ukrainy do Polski mogą pojawiać się osoby czy też firmy, które będą chciały wykorzystać trudne położenie oraz nieznajomość języka i polskich przepisów - na przykład wymagając nieistniejących opłat lub dokumentów.

Pamiętaj, że wszystkie usługi powiatowych urzędów pracy są bezpłatne

 

Ważne wskazówki:

 • poszukując zatrudnienia w Polsce najlepiej korzystać ze sprawdzonych i wiarygodnych usług oraz ofert pracy. Dostęp do takich sprawdzonych ofert pracy zapewniają Powiatowe Urzędy Pracy (https://oferty.praca.gov.pl). Posiadając smartfona można zainstalować aplikację ePraca.
 • Cenne wskazówki jak poszukiwać pracodawcy za granicą i nie narażać się na niepotrzebne ryzyko można znaleźć na stronie sieci EURES - https://eures.praca.gov.pl/zal/2020-bezpieczne.pdf
 • Wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej www.stor.praca.gov.pl w zakładce Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia. Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie w Wojewódzkich Urzędach Pracy. W przypadku podjęcia pracy za pośrednictwem agencji trzeba pamiętać o spisaniu z agencją zatrudnienia umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia, itp.
 • Państwowa Inspekcja Pracy - zapewnia nieodpłatne porady prawne na temat przepisów regulujących legalność zatrudnienia oraz praw pracowników. Informacje dostępne są również w języku ukraińskim i rosyjskim. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne oraz pod numerami telefonów:
 • 22 111 35 88 - telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego;
 • 89 333 17 41 - telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodnio-pomorskiego;
 • 22 111 35 29 - telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Pamiętaj:

Podejmując zatrudnienie pracodawca jest zobowiązany zawrzeć z Tobą pisemną umowę o pracę określając w niej warunki pracy i płacy. Nakłanianie osoby do zatrudnienia bez umowy o pracę jest niezgodne z prawem polskim!

! Nie zgadzaj się na podjęcie pracy bez podpisania umowy na piśmie. Bez posiadanej umowy pracujesz nielegalnie i jesteś pozbawiony-pozbawiona praw wynikających z legalnego zatrudnienia.

! Przed podpisaniem umowy o pracę zapoznaj się z warunkami w niej zawartymi, ewentualnie poproś kogoś, aby wyjaśnił i pomógł Ci zrozumieć jej zapisy.

! W przypadku gdy zostaniesz przez pracodawcę niewłaściwie potraktowany np. gdy pracodawca stosował wobec Ciebie przymus fizyczny lub psychiczny - zgłoś koniecznie sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli stałeś/stałaś się ofiarą jakiegokolwiek innego przestępstwa - niezwłocznie skontaktuj się z policją.

do góry