• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w (..)

Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie - umowa popisana

28 Września 2022

Wczoraj tj. 27.09.2022 r. Bernard Bednorz - Starosta Bieruńsko-Lędziński, Arkadiusz Grygierek Dyrektor PZD w Bieruniu oraz przedstawiciel Wykonawcy podpisali umowę dotyczącą przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie.

Roboty w ramach przedmiotowego zadania polegały będą w szczególności na:

 • budowie ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości ok. 885 m,
 • przebudowie zjazdów indywidualnych zlokalizowanych w pasie drogowym,
 • budowie przepustów na rowach (6 szt.),
 • wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Usługi Transportowe Opitek Henryk z siedzibą w Chełmie Śląskim , Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Grzegorz Opitek z siedzibą w Chełmie Śląskim.

Wartość umowy: 1 871 102,45 zł.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Przewidywany termin zakończenia zadania: początek lipca 2023 r.

Podpisanie umowy Podpisanie umowy

do góry