• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Nowe powołania do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób (..)

Nowe powołania do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

14 Września 2023

13 września br. obyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, podczas którego Starosta Bieruńsko-Lędziński wręczył powołania do Rady na kadencję 2023-2027. W spotkaniu, obok Radnych Powiatowych - Krystyny Cuber oraz Czesława Kłyka, udział wzięli Anna Kołodziejczyk, Dorota Moryc, Magdalena Sosna-Gongor, Teresa Misterek oraz Karolina Piekorz, Dorota Uzarek oraz Sekretarz Powiatu Zenon Kubica.

Rada została powołana Zarządzeniem nr 34/2023 r. z dnia 16 sierpnia 2023 r. i jest organem opiniodawczo-doradczym. Tworzą ją przedstawiciele działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

W skład powołanej przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego na kadencję 2023-2027 Rady wchodzą:

 • Anna Kołodziejczyk - Przewodnicząca Rady - Zastępca Dyrektora Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach,
 • Dorota Moryc - Wiceprzewodnicząca Rady - przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski koło w Tychach,
 • Magdalena Sosna-Gongor - Sekretarz Rady - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach,
 • Teresa Misterek - Członek Rady - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Chełmie Śląskim,
 • Karolina Piekorz - Członek Rady -przedstawiciel Stowarzyszenia "DOBRO BEZ GRANIC” w Świerczyńcu. 

Do zakresu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy m.in.:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

 • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3. Ocena realizacji programów;

4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół.

Zebrani na posiedzeniu Rady Przekazanie nominacji

Przekazanie nominacji Przekazanie nominacji

Przekazanie nominacji Przekazanie nominacji

 

do góry