• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Kolejne środki z PFRON!

Kolejne środki z PFRON!

16 Lipca 2021

W dniu 14 lipca 2021 r. w Katowicach pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który reprezentowali: Dyrektor PFRON Jan Wroński oraz Pełnomocnik PFRON Teresa Saczuk, a Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, który reprezentowali: Starosta Bernard Bednorz, Członek Zarządu Jerzy Mantaj oraz Skarbnik Powiatu Renata Rduch została podpisana umowa w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III”.

Centrum Usług Społecznych w Lędzinach, zarządzane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Magdalenę Sosnę, prowadzi zajęcia w ramach Dziennego Domu Pomocy, w których uczestniczy 30 mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Dzięki podpisanej umowie Powiat otrzyma środki w wysokości 105 000 zł, które przeznaczone zostaną na zakup busa przystosowanego do transportu dziewięciu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, co pozwoli na przewóz uczestników na wyżej wymienione zajęcia oraz na ich odwóz do domów.

Podpisanie umowy z PFRON

do góry