• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Informacja Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

Informacja Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

15 Lipca 2021

Informacja w sprawie kar administracyjnych nakładanych na właścicieli pojazdów w przypadku niedopełnienia obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terenu Unii Europejskiej.

Starosta Bieruńsko-Lędziński informuje, że:

 1. stosownie do art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
 2. stosownie do art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie  nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zgodnie z art. 140 mb pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. 

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii i stanem zagrożenia epidemicznego terminy te ulegały zmianie i wynoszą:

 1. Dla umów przeniesienia własności pojazdu lub sprowadzenia pojazdu w okresie od 01.01.2020 do 29.02.2020 r. - 30 dni
 2. Dla umów przeniesienia własności pojazdu lub sprowadzenia pojazdu w okresie od 01.03.2020 do 31.12.2020 r. - 180 dni
 3. Dla umów przeniesienia własności pojazdu lub sprowadzenia pojazdu w okresie od 01.01.2021 do 30.05.2021 r. - 30 dni
 4. Dla umów przeniesienia własności pojazdu lub sprowadzenia pojazdu w okresie od 01.06.2021 do czasu zniesienia stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego - 60 dni
do góry